Dr.Haluk ALAN

İLE SAĞLIKLI BİR YAŞAMA MERHABA

  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN
  • Dr Haluk ALAN

PSİKOLOJİK DANIŞMA NEDİR? (Yrd. Doç.Dr. Cem Ali GİZİR)


Psikolojik danışma, bireylerin kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kendini anlaması, varolan potansiyelini geliştirmesi, amaçlarını belirlemesi, sağlıklı kararlar vermesi, bireysel gelişimini ve sosyal uyumunu sürdürmesi, baş etme becerilerini geliştirmesi, varolan problemlerini çözmesi ve kendini gerçekleştirmesi için tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren eğitimli ve deneyimli uzmanlardan yardım aldığı bir gelişim sürecidir.

PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNE YÖNELİK BAZI TEMEL ÖNYARGILAR


Psikolojik danışma, bazı bireyler tarafından zaman zaman yanlış anlaşılmakta ve farklı değerlendirilebilmektedir:


ÖNYARGI 1: Psikolojik danışma sadece yoğun ve derin problemi olan bireyler içindir.


GERÇEK : Psikolojik danışma süreci yoğun ve derin problemleri olan bireyleri kapsayabilmekte, ancak sadece bu bireyler ile sınırlı kalmamaktadır. Aynı zamanda;
" Kendini daha iyi tanımak ve geliştirmek isteyenlere,
" Öz-güvenlerini geliştirmek isteyen, kişiler-arası iletişim ve girişkenlik konusunda problem yaşayan öğrencilere,
" Mesleki anlamda kendine bir yol çizmek isteyenlere,
" Dersler, sınavlar ve notlar konusunda problemi olanlar ya da akademik uyarı almış öğrencilere,
" Duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde ifade etmek isteyen ya da bu konuda problemleri olan bireylere,
" Arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkilerini düzeltmek ya da geliştirmek isteyen bireylere,
" Yaşadıkları stres ve kaygı ile baş etmek isteyenlere,
" Yalnızlık ve utangaçlık ile başa çıkmak isteyenlere,
" Her türlü karar verme güçlüklerinde,


ÖNYARGI 2 : Psikolojik danışmaya başvuran kişiler zayıf karakterli kişilerdir.


GERÇEK : Psikolojik danışmaya başvuran kişiler zayıf karakterli değil, aksine yaşamlarından ve kendilerinden sorumlu olduklarının farkında olan, problemleriyle yüzleşmekten çekinmeyen ve yaşadıkları zorlukları çözmek için gerektiğinde yardım istemesini bilen kişilerdir. Bir çok insan bunu "cesur ve etkin bir davranış" olarak nitelendirmektedir.


ÖNYARGI 3 : Değişim çok kolaydır.


GERÇEK : Değişim her zaman kolay değildir. Değişimin gerçekleşmesi için üzerinde zaman ve emek harcamak gerekir. Psikolojik danışma, problemlerinizi hemen çözüveren bir süreç olmadığı gibi, psikolojik danışmanlar da elinde sihirli değnek olan ve sizi bambaşka bir birey haline getiren uzmanlar değildirler.


ÖNYARGI 4 : Psikolojik danışmanlar bizi çözümler. Bir medyum gibi bize yaşamımızda ne yaptığımızı ve problemlerimizi çözmek için ne yapmamız gerektiğini anlatır ve çeşitli öğütler verirler.


GERÇEK : Psikolojik danışmanlar, var olan problemlerinizi nasıl çözeceğinizi belirleyen ya da size çeşitli konularda öğüt veren kişiler değildirler. Onlar, danışma süreci içinde belirlediğiniz problem alanlarına yönelik sizin koyduğunuz hedeflere ulaşmanız, çeşitli konularda sağlıklı kararlar vermeniz, problemlerinizi çözmeniz ya da kendinizi geliştirmeniz konusunda size yardımcı/destek olan kişilerdir.


ÖNYARGI 5 : Problemlerimi kendim halletmeliyim.


GERÇEK: Bazen bireyler, var olan problemlerini kendi başlarına çözemezlerse başarısız ve yetersiz olacaklarını düşünmektedirler. Ancak, sosyal bir varlık olarak bizler, yaşamımızı etkin bir şekilde sürdürebilmek için zaman zaman başkalarının yardım ve desteğine ihtiyaç duyarız. Bir psikolojik danışman ile görüşmek aslında temel bir yardım süreci olup, bu durum bireyde etkin bir problem çözme becerisinin varlığını göstermektedir.


ÖNYARGI 6 : Benimkine benzer bir geçmiş, kültür ya da yaşam deneyimi olmayan bir psikolojik danışman beni asla anlayamaz.


GERÇEK : Psikolojik danışmanlar, ırk, etnik grup, cinsiyet, yaş, cinsel tercih, fiziksel engel gibi bireysel farlılıklara karşı duyarlı ve hiçbir statü ayrımı gözetmeksizin herkesin kişilik haklarına saygı çerçevesinde hizmet sunan uzmanlardır. Aynı zamanda, empatik anlayış konusunda yeterli ve etkin bir eğitim sürecinden geçmişlerdir.


ÖNYARGI 7 : Psikolojik danışmanlığa başvurduğumuzda acaba verdiğimiz bilgiler ailemize ya da başkalarına sızdırılıyor mu?


GERÇEK : Psikolojik danışma uzmanlık alanının en önemli ilkelerinden birisi gizliliktir. Psikolojik danışmaya başvuran öğrenciler hakkında veya bu öğrencilerin danışmanlarına anlattıkları konularla ilgili olarak etik kurallar dahilinde hiç kimseye ya da kuruma bilgi verilmez. Öğrencilerin akademik dosyalarına da yazı yazılması diye bir şey asla söz konusu değildir.

 


PSİKOLOJİK DANIŞMAYA İHTİYACIM OLDUĞUNU NASIL ANLAYACAĞIM?


" Kendinizi daha yakından tanımak istiyorsanız,
" Kimseye anlatamadığınız fakat birileriyle paylaşmak gerekliliği hissettiğiniz duygu ve düşünceleriniz olduğuna inanıyorsanız,
" Yaşamınızın gidişatından hoşnut değilseniz,
" Mesleki hedeflerinizi belirlemek istiyorsanız,
" Nasıl ders çalışacağınızı bilemiyorsanız,
" Ödevlerinizi yapıp, derslerinize çalıştığınız halde, başarısız olduğunuzu düşünüyorsanız,
" Sınav ve sunuş kaygısı yaşıyorsanız,
" Hayatınızda bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsanız,
" İnsanlarla daha etkili iletişim kurmak istiyorsanız,
" Çoğu zaman moraliniz bozuk ise, kendinizi sürekli yorgun ve üzgün hissediyorsanız,
" Son günlerde yoğun stres ve kaygı yaşıyorsanız,
" Yeni arkadaşlıklar kurmakta zorluk çekiyorsanız,
" Sosyal ortamlarda yoğun kaygı hissediyorsanız,
" Aile içi iletişim sorunları yaşadığınızı düşünüyorsanız
" Ev ya da iş arkadaşlarınızla sorunlar yaşıyorsanız,
" Romantik ilişkilerinizde sıkıntılarınız varsa,
" Sosyal becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız,
" Zorlu-örseleyici yaşam olaylarına maruz kaldıysanız
" Sevdiğiniz bir yakınınızı kaybettiyseniz,
" Öfkenizi kontrol etmekte zorlanıyorsanız,
" Çalışma yaşamına uyum sağlamakta zorluk çektiğinizi düşünüyorsanız,


Yukarıda sözü edilen duygu ve düşünceler size yakın geliyorsa, Psikolojik bağlamda Danışmanlık hizmeti almanız sizin için çok yararlı olacaktır.


Aslında bir çok insan zaman zaman stres, kaygı, çökkünlük ve tükenmişlik yaşayabilir. Bununla birlikte, bazen bu ve benzeri durumlar uzun zaman yaşanabilir ve kontrol edilmesi güç bir hale gelebilir. Sağlığımızı, ilişkilerimizi, akademik yükümlülüklerimizi ve sosyal yaşamımızı ciddi anlamda örselemeye başlayabilir. Buna benzer durumlarda psikolojik danışma desteği almak bireylere önemli katkılar sunabilir.
Kaynak: : Yrd. Doç. Dr. Cem Ali Gizir Mersin Üniversitesi

Joomlart