HYT Eğitimleri

HYT eğitimleri 3 kategoride gerçekleştirilmektedir.

 1. HYT Temel (Basic) eğitimleri
  1. Modül- 1. (Teori ve Uygulama)
  1. Modül- 2. (Uygulama ve Süpervizyon)
 2. HYT Practitioner (İleri Düzey) Eğitimleri
 3. HYT Master Eğitimleri

HYT Temel Eğitimi 2 hafta sonunu kapsayan toplam 4 günlük bir programdan oluşmaktadır. 2 günlük HYT-1. Modül eğitiminde; Teorik derslerin yanı sıra HYT’ye giriş, Şefkat temelli HYT uygulaması ve SIĞINAK çalışmalarının uygulamalarına yer verilmekte ve HYT protokolü için hasta hazırlığı üzerinde çalışılmaktadır.

HYT Temel Eğitimi 2. Modül uygulamaya yönelik bir süpervizyon programıdır. HYT uygulayıcısı olmak için her iki modül eğitimine aktif olarak katılım zorunludur. Temel eğitim 2. Modülde, HYT’nin klasik protokol çalışmalarıyla birlikte vaka videoları ve birebir uygulamalarla tam bir süpervizyon çalışması yapılmaktadır. HYT Temel Eğitimi 2. Modülde, videolar ve birebir kursiyer uygulamaları eşliğinde HYT’nin desensitizasyona yönelik yeniden işlemleme çalışmaları ve diğer HYT aşamaları bütün detaylarıyla birlikte ele alınmakta ve bir süpervizyon niteliğinde birebir çalışmalarla gerçekleştirilmektedir.

İki hafta sonunu kapsayan toplam 4 günlük temel eğitimde; 1. ve 2. günler teorik çalışmalar, videolar ve uygulamaya giriş, 3. ve 4. günler birebir uygulama ve süpervizyon şeklinde icra edilmektedir. Program geneli uygulama temelli olup, danışan videoları, kursiyerlerden gönüllü olanlar üzerinde birebir uygulama ve kursiyerler arası uygulamalar şeklinde gerçekleştirilmektedir.

4 günlük eğitim sonunda her kursiyer HYT uygulayıcısı olarak terapilerinde HYT’ye yer verebilecektir. Katılım sertifikası 2+2, 4 günlük temel eğitimin sonunda başarılı olanlara verilir.

HYT Temel Eğitimi Modül-1. Teori ve Uygulamaya Giriş:

 1. Gün: HYT’nin Nörobilimsel teorik arka planı.
  1. HYT nedir, nerelerde ve nasıl kullanılır?
  1. Travma perspektifinden HYT
  1. Nöroplastisite ve Polivagal yaklaşımın HYT’deki rolü
  1. HipnoMeditatif model için İndüksiyon uygulamaları
   1. HYT’de Hipnoz ve Uygulamaları
   1. HYT’de Meditatif yaklaşım ve uygulamaları
   1. HYT’de Çift Yönlü Uyarım Mantığı ve Uygulamaları
  1. Vaka formülasyonu ve Seansa hazırlık
 2. Gün: HYT Uygulamalarına Giriş
  1. HYT Çalışma Föyü ve Uygulama aşamaları
   1. Birebir kursiyer uygulamaları
  1. Sığınak Çalışması
   1. Birebir kursiyer uygulamaları
  1. Şefkat temelli HYT Uygulaması
   1. Birebir kursiyer uygulamaları
  1. Vak’a videolarıyla uygulamaya giriş

HYT Temel Eğitimi Modül-2. Uygulama ve  Süpervizyon:

Danışan videoları, birebir kursiyer uygulamaları ve süpervizyondan oluşan uygulama temelli eğitimdir. Modül-2 eğitiminin tarihi 1. eğitimin sonunda kursiyerlerle birlikte kararlaştırılır ve genel olarak ilk eğitimden 1 ay sonra gerçekleştirilir. Temel eğitimin 2. Modülüyle birlikte artık her bir kursiyer birer HYT uygulayıcısı olarak yetkinlik kazanmaktadır.

 1. Gün: Danışan Videoları eşliğinde Yeniden işlemleme (Psikopatoloji Çalışmaları, V döngüsü) ve diğer uygulama aşamalarına giriş.
  1. Tekli ve çoklu seans uygulamalarında detay unsurlar
  1. Yarım kalmış seans uygulamalarında süreç yönetimi
  1. Zorlu vakalarda çalışma hedefi nasıl belirlenir ve çözümleme nasıl yapılır?
  1. Gönüllü kursiyerler üzerinde canlı seans çalışmaları
 2. Gün: HYT Çalışma Föyü eşliğinde Kursiyer birebir uygulama çalışmaları ve Süpervizyonu

HYT Practitioner (İleri Düzey) Eğitimleri: 4 günlük HYT-1 ve 2 Temel Eğitimlerini eksiksiz tamamlayıp en az 5 vaka çalışması yapan ve en az 1 vakasını dökümante eden terapistlerin katılabilecek olduğu ileri düzey HYT eğitimleri olup, birebir sorunlara yönelik detay protokolleri içerir.

 1. FasterShort HYT
 2. Regresif HYT
 3. Entegratif HYT (HYT içinde kullanılması uygun olan diğer tekniklerle (BDH v.d.) entegrasyon nasıl yapılır?)
 4. Bağımlılıklarda HYT uygulamaları
  1. İnternet, Alkol, Kumar, Madde…
 5. OKB’de HYT Uygulamaları
 6. Panik Bozukluğunda HYT Uygulamaları

HYT Master Eğitimleri (Her bireri ayrı bir eğitim modülüdür)

 1. HYT/Ağrı: Kronik Ağrı ve HYT Uygulamaları
 2. Performans Kaygısı ve HYT Uygulamaları
 3. HYT/Sınav; Sınav Kaygısı ve HYT Uygulamaları
 4. HYT/Self Terapi. HYT ile Kendi Kendine Terapi

*HYT Terapistleri Türkiye portalında yer alabilmek için 4 günlük HYT Temel Eğitimi-1 ve 2. Modüllerinin tamamlanmış olması gerekir.

*HYT Practitioner ve HYT Master eğitimlerine katılanlar ayrıca sertifikalandırılacak olup, danışan yönlendirilmesinde kendilerine öncelik tanınacaktır.