Takdir edersiniz ki, bu birçok danışan ve hastalık ya da sorun durumlarına göre değişiklik gösterecektir. Ancak yine de yukarıdaki klinik gözlem bu konuda kısaca fikir verebilir; bu klinik gözleme göre; vakaların yaklaşık % 60’ı henüz ilk seansta yeterli tedavi düzeyine ulaşırken, diğer bazı vakalarda doğal olarak daha fazla seansa ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılacak kanıta dayalı klinik çalışmalar bu konuda daha net bilgilere ulaşmamıza katkıda bulunacaktır. Şimdiye kadarki klinik gözlemler özellikle tekli travmalar ve fobilerde, 1 ya da 2 seans gibi kısa sürelerde yeterli tedavi düzeyine ulaşıldığı yönündedir.