HYT’nin ilk seansı, 45+45 dakikalık iki bölümden oluşur. İlk bölümde, anamnezi takiben belli bir protokol çerçevesinde seansa hazırlık yapılır. Protokolde şu bilgilere yer verilir:

  1. Üzerinde çalışılacak olan anı, konu, durum ya da olayın resmi ya da imgesi
  2. NEGATİF KENDİLİK ALGISI, (NKA)
  3. DUYGU
  4. BEDEN DUYUMU
  5. SIKINTI DÜZEYİ (SUD; 0-10)
  6. POZİTİF KENDİLİK ALGISI, (PKA)

 HYT, 9 evrede gerçekleştirilir;

İkinci 45 dakikalık seansta HYT uygulaması hakkındaki bilgilendirmeyi takiben danışan tercihen çift yönlü uyarımlarla zenginleştirilmiş hipnotik İndüksiyona (Alan yöntemi) alınır. 

1-Değerlendirme, hazırlık,

2- Alan yöntemiyle çift yönlü İndüksiyon,

3. HMT ve ÇYU ile “SIĞINAK” uygulaması,

4. “V Döngüsü”; Çift Yönlü Uyarımlarla ve HipnoMeditatif tekniklerle hedef anı ya da imgenin yeniden işlemlenmesi, duyarsızlaştırmanın sağlanması.

5. Sağlama,

6. Kendilik değerliliği kontrolü ve PKA pekiştirme,

7. Bedensel duyum alımı,

8- Entegrasyon

9. Oto-HYT ve sonlandırma.

Sonuç

HYT, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nörobilim Ana Bilim Dalında Prof. Dr. Sinan Canan Hocanın moderatörlüğünde Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. İlk bilimsel çalışmanın sonuçları HYT’nin etkili olduğu yönündedir.

HYT’nin çeşitli Üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarında tez konusu olarak kabul edilmeleri devam etmektedir.

Yüzlerce klinik uygulama ve söz konusu çalışmanın ilk verileri ışığında şunu söylemek mümkündür; HYT, hızlı sonuç alınması, kolay uygulanabilirliği ve diğer terapi türlerine kolay entegrasyonu nedeniyle dikkat çekmektedir.

HYT;  geçmişte takılı kalmamayı, mevcut rahatsız edici uyaranlara karşı duyarsızlaşmayı ve geleceğe güvenle bakabilmeyi sağlar.